Ik wil altijd zijn waar U bent…

waar-u-bentIk wil altijd zijn waar U bent, al de dagen van mijn leven; dat ik U niet van een afstand ken, maar met U verweven ben. ~Opwekking 484

Ken je dat liedje nog? Een wat ouder opwekkingslied, wat we vroeger ‘grijs zongen’. Vanuit ons hart, als een gebed naar Hem, God toe. Een oprecht en echt verlangen om Hem te dienen, overal waar Hij zend.

Samenvattende van dit lied, denk ik direct aan de woorden uit Jesaja 6:8:

Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.

Een oprecht en echt verlangen, versta me niet verkeerd. Maar toch…

En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. ~Jacobus 1:22 & 27

Tijd, gezin, werk, kerk, financiën… Of gewoon verslapping van aandacht?

Ik ben er niet altijd even goed in om regelmatig bij iemand op bezoek te gaan die het moeilijk heeft. Die ziek is, of om andere reden wat extra aandacht nodig heeft. Niet dat ik niet zou willen, maar het leven in ons gezin is vaak al druk genoeg. De kinderen moeten van alles, mijn vrouw heeft haar werk en ik heb zo mijn bezigheden waar ik graag tijd en aandacht aan mag besteden.

Tijd en aandacht waarvan ik mezelf steeds weer zou moeten afvragen:

Ben ik daar waar Hij wil dat ik ben? Ben ik vandaag op die plaats waar Hij wil dat ik zal zijn? Ken ik Hem nog van dichtbij, of sta ik wat verder weg en doe ik gewoon ‘mijn ding’? En daarnaast moet ik tevens niet een goed rentmeester zijn van hetgeen ik bezit en niet weggeven van wat ik niet heb?

Natuurlijk, ik ben nog steeds bereid dat prachtige opwekkingslied aan te horen…! Maar om het oprecht en echt met heel mijn hart mee te zingen…? Ik ben wat voorzichtiger geworden. Want hoewel ik graag zou willen, gaat het ook zo regelmatig gewoon mis!

Ben ik geen dader des woords, zoals de Bijbel zegt, maar ben ik afgeleid door hetgeen om mij heen gebeurd. Mijn gezin, het werk, de kerk, de omstandigheden. En dan moet ik erkennen: ik heb gefaald! Gefaald om om te zien naar die ander. Gefaald in vriendschap, in aandacht hebben voor hen die het nodig hebben. Gefaald…

Anderzijds: als het mij wat mag kosten, mag het die ander dan ook wat kosten?

Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. ~Mattheüs 10:8

Wat ik heb ontvangen, mag ik ook van uitdelen. En toch word deze tekst zo vaak misbruikt. Want de Bijbel zegt ook dat we een goed rentmeester moeten zijn van onze financiën. Ik refereerde hier al even aan. En dan kan ik niet anders constateren dat als de tank leeg is, er niets meer is om nog naar die ander uit te reiken. Dan rijdt die bus geen enkele meter meer.

Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’ ~2 Korinthiërs 8:12-15

Ach, misschien is de plaats waar ik moet zijn, wel gewoon thuis. Een open huis zijn voor hen die willen (en kunnen) komen. Hoewel ik dat graag anders zou zien!

 

doneerWilt u het werk dat wij doen, ondersteunen met een financiële zegening?

 

Uw gaven zijn welkom op rekening:

Stichting The Fathershouse International op banknummer NL15 RABO 0138 1716 29 onder vermelding van Peter den Harder

2 thoughts on “Ik wil altijd zijn waar U bent…

  1. …ja…herkenbaar…en nee…misschien toch ook niet.
    Soms zou ik meer willen doen, maar schreeuwen de omstandigheden iets anders. Soms laat ik de boel de boel, omdat er een zeker weten is om op dat moment iets te moeten doen, wat Hij aan me vraagt.
    En ik geloof met heel mijn hart dat God je zegent om tot zegen te zijn op de plek waar je bent… Ook al is dat misschien niet de plek die Hij voor dat moment voor ogen had… Hij zegent jou, wanneer je op Hrm gericht bent.

  2. wij, Emmie en ik (Wim) vinden de ‘huizen van zegen’ een mooi initiatief. We kunnen helaas niet zeggen: je bent altijd welkom. Iedereen is welkom, maar we zijn vanwege de aard van ons werk heel vaak niet thuis. Maar we denken dat het goed komt als het mogelijk is om een afspraak te maken. Ben je in de buurt? Zoek je een plek om even op adem te komen, waar je zoekend of wetend aanwezig mag zijn, neem dan gerust kontakt op. Dan staat de koffie klaar. Groetjes, Emmie en Wim van de Griend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *