Sascha Naomi

Sascha Naomi

sascha-naomiHoi lezertjes mijn naam is Sasha ik ben bijna 34 jaar jong en woon samen met mijn vriend 3 katten en hond in het gezellige dorpje Uithoorn.

Ik ben vanaf mijn geboorte 1982 tot 1997 opgevoed als Jehovah Getuigen en daarna van 1997 tot 2010 uit angst zonder God geleefd.

Ik ben een transseksueel ben geboren als jongetje maar door operaties nu 100 procent vrouw! Dit kon natuurlijk niet binnen het wachttorengenootschap van de Jehovah’s Getuigen maar ook niet binnen religie in het algemeen. Uiteindelijk ben ik zelf de Bijbel in gedoken en kwam er achter dat je mag komen bij de Heer hoe je bent.

Ik leerde zodra je tot geloof komt en word wedergeboren je onder de genade mag leven en juist niet meer onder de wet van het oude testament. Maar onder het nieuwe testament.

“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van de toorn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening gekregen hebben.” (Romeinen 5:8-11)

En Romeinen 8:38: Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

En Romeinen 10:4: Want Christus is het einde van de wet voor een ieder die in Hem geloofd.

En Galaten 5:1: Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.

Deze teksten bemoedigde mij heel erg en was God dankbaar dat Hij mij de ogen opende. Niet de open opende voor religie maar voor Zijn Woord.

sascha-naomi-1Ik wil mensen die net als ik transseksueel zijn of homo lesbi of zich niet prettig voelen in een wettische kerk hoop en bemoediging geven.

Mijn weblog zal dus veel gaan over Christus mijn geloof in Hem. Ik ben absoluut GEEN EO trut haha heb een grote mond en laat het kaas niet van mijn brood eten.

Ik heb buiten mijn Christen zijn natuurlijk gewoon ook nog een eigen leven, Mijn partner (die trouwens niet gelovig is) mijn hond Dewi en mijn 3 katten. Maar ook mijn vrienden en dagelijks leven 🙂 Het zal veel gaan over mijn geloof maar ook gewoon de dagelijkse dingen waar ik mijn ongezouten mening over zal geven 😛

Disclaimer: Dit is hoe ik er over denk en het is mijn mening ik vraag niet om gelezen te worden het lezen is je eigen keus.