Amanda Jansen

Amanda Jansen

Amanda Jansen is de oprichtster van Your Identity in Christ Ministries, en geeft onderwijs over de amandaIdentiteit van Jezus Christus en hoe wij hierin kunnen staan en functioneren door middel van een levende Liefdesrelatie en wandel met Hem.

Vele mensen willen de Heer gehoorzaam zijn, en in de bediening staan, maar hoe kan men
beginnen?

Amanda Jansen –“Ik zal een simpel voorbeeld geven vanuit mijn eigen leven, en hoe de Heer mij heeft voorbereidt, in de bediening waar ik mij vandaag de dag in beweeg. Ik was 15 jaar toen ik radicaal mijn leven aan Jezus toewijdde. De Heer Jezus had mij al meerdere malen tot zich geroepen, en de eerste keer dat ik openlijk gehoor gaf aan Zijn Roepstem, was ik 13 jaar oud. Maar wat een ieder christen kan beamen, in zijn/haar leven, is dat een mens de nodige afdwalingen te voorduren krijgt. Nadat ik op 13 jarige leeftijd, mijn leven aan Jezus gaf, pakte ik al snel mijn eigen leefstijl weer op. Waarom? Door de nodige omstandigheden waar ik op dat moment doorheen ging, en ik niet wist welk doel de Heer met mij voorhad en dat ik Hem niet echt kende als een Persoonlijk, Sprekende God.

Toen ik als 15 jarige, in aanraking kwam met de Profetische bediening en ik hoorde dat dienstknechten van God spraken namens de Heer Zelf, heel persoonlijk, was ik behoorlijk beduusd en wist ik niet precies wat ik ervan moest denken. Aan het eind van de avond was ik nog slechts de enige die nog geen Woord had ontvangen, en op dat moment moest ik er maar aan geloven, om naar voren te gaan. Er kwam zo´n ontzag en vrees over mij heen, op het moment dat ik naar voren ging voor een Woord. Op dat moment wist ik, dat mijn God, werkelijk een God is die antwoord. En laat ik u dit zeggen; Hij doet het met Vuur!

Toen ik voor stond, was ik eerlijk gezegd best zenuwachtig, want ik was bang dat ik een behoorlijke vermaning zou krijgen, omdat ik in zonde leefde. Maar prijs God voor Zijn heerlijke Genade! Ik kreeg een prachtig mooi Woord! Een Woord dat mij weer krachtig voor God maakte. Een Woord dat mij weer vernieuwde. Een Woord dat mij een doel gaf, om voor te leven. Dit is hoe God het heeft bedoeld. Vanaf die dag ben ik nooit meer dezelfde geweest, sterker nog, ik begon zelf naar de Heer te luisteren!

Erkennen en geloven dat Jezus Christus waarlijk de Zoon van God is, de Koning, der koningen, is niet hetgeen dat ons brengt in Zijn Tegenwoordigheid en ons laat wandelen in Zijn Wil.

“Hij dan riep tot den HEERE, en de HEERE wees hem een hout; dat wierp hij in dat water; toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, en aldaar verzocht Hij hetzelve. En zeide; Is het dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en doen wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden en houdt al Zijn inzettingen, zo zal geen Ik geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.”
Exodus 15: 25,26

Ziet u deze prachtige Profetische vergelijking? Één maal drinken van het Levende Water is niet voldoende, het hoort een levensstijl te zijn. Een constante vervulling van Gods Geest.

De enige Weg die u brengt naar deze heerlijke zoete bron, is het Kruis. Ja, de Genade die God de Vader ons geschonken heeft, doormiddel van Zijn Zoon, Jezus Christus! Door Zijn Genadegift aan te nemen, krijgt u nog een Gift in de schoot geworpen; de Heilige Geest. Door constant Hem te rade te gaan, leert u te wandelen in de voetsporen van onze Heer Jezus Christus Zelf! Heerlijk is het niet?!
Maar dat is niet het enige. Door te wandelen in Zijn inzettingen, wat alleen kan, als u Hem kent en naar Hem luistert, zal geen plaag uw tent naken!

Hoort ook u vandaag Zijn Roepstem, heel persoonlijk van Hart, tot hart? God roept ons dagelijks en stelt ons de vraag of wij ernstig naar Zijn stem willen horen, en zullen doen wat recht is in Zijn ogen. Dat wij zullen horen naar Zijn geboden en naar Hezelve zullen handelen, omdat we een voorspoedig leven mogen leiden met Hem.

Het begint allemaal met Zijn Liefde naar ons, en andersom verlangt de Heer ook naar onze liefde. Een heerlijke Liefdesrelatie, is het enige waar God naar verlangt; Intimiteit met Zijn kinderen.

Sinds deze wonderlijke, eerste Persoonlijke, ontmoeting, heeft de Heer mij te kennen gegeven wat Zijn doel is voor mijn leven, en waar ik moest beginnen, om Zijn doel voor mijn leven te verwezenlijken. Sindsdien onderwijs ik Zijn kinderen, zoals Hij dit bij mij heeft gedaan en deel Ik Zijn Woorden van Zijn Vaderhart, naar de mensenharten. Heerlijk, is het niet?!”