Herman & Reini Esselink

Herman & Reini Esselink

herman-reiniHerman Esselink is mijn naam, ik ben een rasechte Heerdernaar, geboren in 1953, in 1975 getrouwd met mijn vrouw Reini. We zijn gezegend met twee zonen die inmiddels getrouwd zijn, waardoor we 5 kleinkinderen mogen hebben.

Sinds het ontstaan van de Schaapspoort in 2011 zijn we als voorgangersechtpaar met vreugde betrokken bij evangelie gemeente De Schaapspoort.
Ik ben op 40 jarige leeftijd door de liefde van Jezus, na een turbulent
leven radicaal tot geloof gekomen. Alles werd daardoor echt anders in ons leven.

Deze vonk sloeg ook over op mijn vrouw en beide kinderen, waardoor we door Gods genade mogen zeggen “Ik en mijn huisgezin zullen de Heer dienen”.
Hij heeft mij een hart gegeven, een roeping, voor mensen die deze genade en liefde van Christus nog niet kennen.

De tekst die ons raakte staat in Lucas 14:23 “Ga naar de wegen de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want Mijn huis moet vol zijn”.
We zijn dankbaar voor alle zegeningen, waarin de Heer ons heeft voorzien, waardoor we nu een jonge, groeiende en bloeiende gemeente mogen zijn.

Onze missie is dan ook mensen in onze prachtige dorpen in aanraking te brengen met de liefdevolle genade van de Here Jezus Christus.
Het evangelie betekent goed nieuws, de blijde boodschap, en daar willen we als gemeente helemaal niets van af doen.