Veranderde levens

Veranderde levens

Getuigenissen zijn belangrijk. Dat leert de bijbel ons, want door het getuigenis van de Samaritaanse vrouw,
kwamen velen tot bekering. Johannes 4: 39 En uit die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het
woord der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb.

Op de volgende pagina’s vind u echte getuigenissen van echte mensen!
Mensen als u en ik.