Vaders Liefdesbrief

Vaders Liefdesbrief

Mijn kind,

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je
Psalm 139:1

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat
Psalm 139:2

Alles wat je doet is bij mij bekend
Psalm 139:3

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld
Mattheüs 10:29-31

Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld
Genesis 1:27

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan
Handelingen 17:28

Je bent uit Mij voortgekomen
Handelingen 17:28

Voordat je verwekt werd, kende Ik je al
Jeremia 1:5

Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit
Efeziërs 1:4

Je bent geen vergissing
Psalm 139:15

Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek
Psalm 139:16

Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven
Handelingen 17:26

Je bent prachtig gemaakt
Psalm 139:14

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder
Psalm 139:13

Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd
Psalm 71:6

Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen
Johannes 8:41-44

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde
1 Johannes 4:16

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde
1 Johannes 3:1

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent
1 Johannes 3:1

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen
Mattheüs 7:11

Want Ik ben de perfecte vader
Mattheüs 5:48

Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand
Jacobus 1:17

Ik geef je wat je nodig hebt
Mattheüs 6:31-33

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest
Jeremia 29:11

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde
Jeremia 31:3

Ik denk ontelbaar veel aan je
Psalm 139:17-18

En Ik zing een lied van blijdschap over je
Zefanja 3:17

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen
Jeremia 32:40

Want je bent Mijn kostbare bezit
Exodus 19:5

Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen
Jeremia 32:41

En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien
Jeremia 33:3

Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden
Deuteronomium 4:29

Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven
Psalm 37:4

Want Ik heb die verlangens in je gelegd
Filippenzen 2:13

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen
Efeziërs 3:20

Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt
2 Thessalonicenzen 2:16-17

En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet
2 Corinthiërs 1:3-4

Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je
Psalm 34:19

Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen
Jesaja 40:11

Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen
Openbaring 21:3-4

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen
Openbaring 21:3-4

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus
Johannes 17:23

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien
Johannes 17:26

Hij is het exacte evenbeeld van
MijHebreeën 1:3

Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta
Romeinen 8:31

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk
2 Corinthiërs 5:18-19

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen
2 Corinthiërs 5:18-19

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou
1 Johannes 4:10

Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen
Romeinen 8:31-32

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook
1 Johannes 2:23

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde
Romeinen 8:38-39

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt
Lucas 15:7

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven
Efeziërs 3:14-15

Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn?
Johannes 1:12-13

Ik wacht op je
Lucas 15:11-32

je Vader
Almachtig God