Een persoonlijke relatie met Jezus

Een persoonlijke relatie met Jezus

Kiezen om jezelf over te geven aan God is de beste keuze die je ooit kan maken.
Deze beslissing houdt meer in dan intellectueel een keuze te maken dat Jezus God is en dat Hij stierf aan het kruis om te betalen voor onze zonden. Tot een Christen te komen vereist ook dat je de rest van je leven aan God committeert, te doen wat Hij van je vraagt en te leven in overeenstemming met Zijn principes. Deze beslissing is er niet één die lichtvaardig genomen kan worden. Het vereist een offer en een totale heroriëntatie van jou leven rond God, in plaats van om je eigen ik. Zoals Jezus zei: “Als iemand achter Mij aan wil gaan, dan moet hij zijn kruis elke dag op zich nemen en Mij volgen” (Lucas 29:23).

Als je voelt dat je bereid bent deze overeenkomst aan te gaan, dan kun je dat nu direct doen door God te vertellen dat je spijt hebt van de fouten die je in het verfleden gemaakt hebt, vertrouwen op Hem te stellen en Hem te vragen om jou te maken die persoon die Hij van jou gemaakt heeft. Deze stap vraagt geloof. Je hebt waarschijnlijk nog ontelbaar onbeantwoorde vragen op dit moment. Maar je moet het willen om de beslissing te nemen gebaseerd op wat je nu weet en God te vertrouwen de details later in te vullen.

De precieze woorden die je gebruikt om jezelf te geven aan God zijn niet zo belangrijk. Hij kent de intenties van je hart. Jou gebed kan zo simpel zijn als “help!” of het kan gefocust zijn op een issue dat specifiek aan jouw situatie. Als je onzeker bent over wat te bidden, dan kun je ook beginnen met het bidden van dit simpele gebed:

“Jezus, ik wil U leren kennen. Ik wil dat U in mijn Leven komt. Ik heb spijt van de dingen die ik fout heb gebedgedaan en waardoor mijn relatie met God verbroken is. Dank U, dat U stierf aan het kruis zodat deze relatie hersteld kan worden. Ik geloof dat U de enige bent die dat kan doen. Alleen U kunt mij de kracht geven om te veranderen en de persoon te worden die U geschapen heeft en wilt dat ik ben. Dank U voor het vergeven van de fouten die ik in het verleden heb gemaakt en voor het geven van eeuwig leven met God. Ik geef mijn leven aan U. Doet U met mijn leven wat U wilt doen. Amen.”

Door het bidden van bovenstaand gebed – of een soort gelijk gebed – heb je een hele grote stap voorwaarts gemaakt om God het middelpunt van jouw leven te maken. Maar dit zijn slechts woorden. Wat volgt is een levenslange weg van veranderingen en groei als je God beter leert kennen door het lezen van de Bijbel, gebed en interactie met andere Christenen – wat simpelweg betekend: “één in Christus.”