Maak een verandering

Maak een verandering

De kracht om te veranderen gaat om één ding: God te kennen. Hier zijn vier principes om je te helpen te ontdekken hoe je een relatie kan beginnen met God en te ervaren de kracht om te veranderen.

Principe één
Principe één: God houdt van je en offert je een geweldig plan voor jouw leven. God heeft je geschapen. Niet alleen dat, Hij houdt zoveel van je dat Hij wil dat je eeuwig leven bij Hem zult spenderen. Jezus zei: “God heeft de wereld zo liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Jezus kwam zo, dat een ieder van ons kon weten en God zou verstaan op een persoonlijke manier. Jezus alleen kan betekenis geven en bestemming aan leven.

Principe twee
Principe twee: Allen zijn wij zondaren en gescheiden van God. Daardoor kunnen wij niet weten en ervaren Gods liefde en plan voor ons leven.

Het feit is dat we Jezus nodig hebben. De Bijbel zegt: Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God (Romeinen 3:23). Hoewel het Gods plan was om een relatie met Hem te hebben, willen wij van nature de dingen op onze eigen manier doen. We zijn halsstarrig, egoïstisch en niet frequent niet in staat door te gaan op onze beloften. Proberend wat we kunnen, blijven we struikelen.

Diep van binnen, zal onze houding in een actieve rebellie zijn of passieve onverschilligheid, het is allemaal evident aan wat de Bijbel noemt zonde – een oude boogschieters term wat letterlijk betekend “missen van het doel.”
De Bijbel zegt dat het resultaat van zonde in ons leven is de dood – geestelijk afgescheiden zijn van God (Romeinen 6:23). Ondanks dat we trachten God te bereiken met onze eigen inspanningen, zullen we onvermijdelijk falen. We kunnen eenvoudigweg niet goed genoeg zijn.

Principe drie
Principe drie: Jezus Christus is de enige voorziening van God voor onze zonden. Door Hem kunnen we weten en ervaren wat Gods liefde en plan voor ons leven is.

Jezus is Gods oplossing voor het probleem van menselijk onvolmaaktheid en kwaad. Doordat Jezus stierf op het kruis, hoeven we niet langer afgescheiden te zijn van God. Jezus betaalde de prijs voor onze zonde en door dat te doen overbrugde Hij het gat tussen ons en God. In plaats van nog harder naar God te reiken, hoeven we simpelweg Jezus te accepteren en zijn offer als de enige weg naar God. “Ik ben de weg, de waarheid en het leven,” zei Jezus. “Niemand komt tot de Vader dan door mij”
(Johannes 14:6). Hij zei ook: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij geloofd zal leven, ook wanneer hij sterft”
(Johannes 11:25-26).

Maar niet alleen stierf Jezus voor onze zonden, Hij stond op uit de dood (1 Korinthiërs 15:3-6). Toen Hij stierf, bewees Hij zonder twijfel dat Hij rechtmatig eeuwig leven kon schenken – dat Hij de Zoon van God is en de enige betekenis door wie wij God kunnen leren kennen.

Toch is het niet genoeg dat wij de kennis hebben van Gods plan en doel. We moeten gewetenswaardig Jezus Christus accepteren als betaalmiddel voor onze zonden en Hem welkom heten in ons leven.

Principe vier
Principe vier: We moeten individueel kiezen voor Jezus Christus als Verlosser en Heer; dan kunnen we Gods liefde en plan ervaren voor ons leven.

De Bijbel zegt: “Maar aan allen die Hem geloofden, hen gaf Hij het recht kinderen Gods te worden” (Johannes 1:12).
We accepteren Jezus door geloof. De Bijbel zegt: “Door Zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan” (Efeziërs 2:8-9).

Accepteren van Jezus betekend eerst geloven dat Jezus is wie hij claimde te zijn, dan Hem uit te nodigen controle over je leven te nemen en ons nieuwe mensen te maken (Johannes 3:1-8).
Jezus zei: “Ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur open doet, dan zal Ik binnenkomen” (Openbaring 3:20).

Hoe zal jij reageren op Gods uitnodiging? Wat wil je doen met de claims van Jezus Christus?