Leer over de man genaamd Jezus

Leer over de man genaamd Jezus

“Jezus veranderde alles – van ons systeem van gerechtigheid tot ons concept van tijd.”

Hij is één van de grootste historische persoonlijk heden. Staande aan het allereerste begin van de menselijke historie, veranderde Jezus alles – van ons systeem van gerechtigheid tot ons concept van tijd.

De Bijbel verteld ons dat Jezus geboren is uit een maagd, een zondeloos leven leidde en onderwees een paar jaar in Palestina voordat hij werd gekruisigd aan een Romeins kruis. Drie dagen na zijn begrafenis stond hij op uit de dood, werd gezien door minstens 500 verschillende mensen en kort daarna, opgevaren naar de hemel.

Gedurende zijn tijd op de aarde, claimde Jezus dat hij de macht had om zonde te vergeven, demonen te verjagen en mensen hun eeuwige bestemming te veranderen. In het kort, hij verklaarde zichzelf God te zijn.

Maak geen misstap, het verhaal van Jezus is een verbazingwekkend verhaal. Maar voor sommige mensen is het een ongelooflijk verhaal om waar te zijn. Jezus mag een belangrijk religieus figuur zijn, of zelfs een groot moraal leraar, zo redeneren zij, maar hij kon geen God zijn.

Deze positie mag een rechtsgeldige lijken. Maar, zoals een voormalig Cambridge universiteit professor C.S. Lewis uitlegde in zijn boek, Mere Christianity, “Een man die louter alleen een man was en de soort dingen zei die Jezus zei, zou geen groot leraar zijn geweest; of hij was een volkomen gek – op een niveau waarvan een man zegt dat hij een gepocheerd ei is – of anders is hij de duivel uit de hel. Maak zelf je keuze maar. Of deze man was, en is, de Zoon van God; of anders is Hij een dwaze man of nog erger.”

Lewis vervolgde met te zeggen: “Je kunt Hem voor een gek houden, je kunt op Hem spugen en Hem doden als een demon; of je kunt neerknielen aan Zijn voeten en Hem Heer en God noemen. Maar laat ons nooit met het neerbuigende idee komen van Hem als zijnde een groot menselijk leraar. Die optie liet Hij niet open.

Zijn zijns claims echt?

“Er is meer bewijs voor de betrouwbaarheid van het Nieuwe testament geschreven dan 10 stuks klassieke literatuur bij elkaar.”
Was Jezus claim om God te zijn niet meer een fictie van het denken van de vroege kerk? Iets dat bijgevoegd is door de volgelingen van Jezus aan de Bijbel?

Het is een interessant idee, maar de meeste scholieren beschouwen tenminste drie Bijbelboeken (Mattheüs, Marcus en Lucas) die waren geschreven binnen de generatie van Jezus. Veel ooggetuigen zouden nog steeds geleefd hebben die het oneens waren met deze eerste eeuwse geschiedschrijving. Maar er is geen bewijs van die voorvallen.

In feite, is er meer bewijs voor de betrouwbaarheid van het Nieuwe testament geschreven dan 10 stuks klassieke literatuur bij elkaar. Historici van het hedendaagse Griekenland, als voorbeeld, moeten vertrouwen op de manuscripten van Thucydide’s History of the Peloponnessiaanse oorlog, waarvan de vroegste geschiedschrijving dateert van 1300 jaar na de originele. Bijbelschool scholieren daar in tegen hebben meer dan 20.000 Nieuw Testamentische manuscripten ter beschikking, met diverse kopieën minder dan 200 jaar na Jezus geboorte.

Als laatste, er bestaat geen twijfel dat de vroege Christenen geloofden in en aanbaden één van hun eigen landsmensen als God in menselijke vorm. Het is nooit serieus betwijfeld. Wat ons achterlaat met een wonder van zulk gedrag. Als, in feite, Jezus nooit had geclaimd God te zijn, wat zou een hoop mensen, die alleen in één god geloven, doen dan knielen aan Zijn voeten.
Heer, meester of krankzinnige?

“Hij vertelde de mensen eerlijk te zijn ongeacht de prijs, beloofde hen eeuwig leven zonder zorgen en pijn en zei dat hij zonde kon vergeven.”

Dus Jezus claimde werkelijk God te zijn. En nu wat?

Simpel gezegd kon zijn claim echt of vals zijn. Wanneer het vals is, dan was hij een leugenaar, beraadslagend mensen misleidend. Of hij was een krankzinnige – een man die zo overtuigd van zichzelf was, dat hij God was, terwijl hij het niet was.
Als we hem als leugenaar accepteren, dan moeten we hem zelfs duivels noemen. Hij vertelde mensen om eerlijk te zijn, ongeacht de prijs, beloofde hen eeuwig leven zonder zorgen en pijn en zei dat hij zonde kon vergeven. Ondertussen, leefde hij een kolossale leugen? Niet waarschijnlijk.

Wat betreft de krankzinnige optie, ook dat is buiten kwestie. Jezus’ woorden en daden zijn niet overeenkomstig met de daden van een dwaas of gestoorde man. Zelfs zijn felste criticisten konden geen fouten vinden in zijn leringen. In plaats daarvan, is hij de meest achtenswaardige man die van penetratie van binnenuit.

Heer? Het is de enig overgebleven optie. Als Jezus geen leugenaar of krankzinnige was, dan kon hij alleen zijn wie hij zei dat hij was – God in menselijke vorm. De principes van logica gebieden ons tot deze conclusie. Meer dan dat, het verklaard waarom er zoals nooit voorgekomen en miraculeuze dingen gebeurden in de nabijheid van Jezus.

Overdenk de man die 38 jaar verlamd was geweest en wie, na een gesprek met Jezus, genezen was (Johannes 5:1-13). Of de man die blind geboren was en begon te zien nadat Jezus zijn ogen had aangeraakt (Johannes 9:1-15). Of Lazarus, die voor drie dagen dood is geweest, maar opstond nadat Jezus hem dat commandeerde (Johannes 11:38-44).

Het is moeilijk voor te stellen hoe het zou zijn om deze evenementen te aanschouwen, maar niettemin, ze gebeurden. Zelfs Jezus’ vijanden vertelden dit. Zij zagen de lamme man wandelen (Johannes 5:9-10) en ondervroegen de blinde man naar zijn zicht (Johannes 9:8-34).

Niet verstaande wie Jezus was, vroegen sommige mensen zich af: “Hoe kan een ordinaire zondaar zulke wonderen doen?” (Johannes 9:33