De wereld bruist

De wereld bruist

En Hem (Jezus) werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is:

De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht.

Lucas 4:17-21

De wereld om je heen bruist. En ook jij barst van de energie. Wij weten daar wel raad mee. In een veilige en toegankelijke omgeving gaan we jou voorbereiden op de toekomst. Zo vind jij met jouw talenten een plekje midden in het plan van God en mag je bevrijding en genezing van Hem verwachten van jouw verleden en volledige bevrijding voor jouw toekomst.

Welke reisplannen heb jij?

We maken graag tijd voor je vrij, om in persoonlijke gesprekken en gebed jouw Heer en Heiland te ontmoeten en samen willen we ontdekken wie Hij is en wat Hij voor jouw kan betekenen.

Ga je mee op reis? Bij ons ga je samen op ontdekkingsreis. We nemen je mee op jouw ontdekkingsreis aan de hand van Gods Woord. Jouw reis gaat door jouw eigen levenswandel en daagt je uit om Gods weg daarin te vinden.

Wij willen jouw uitnodigen, durf je de reis aan?

Om je alvast een goede start te geven, hebben wij www.krachtvoorherstel.nl opgezet.