Gaven & Contact

Gaven & Contact

Huizen van zegen is een zogenoemd ‘Particulier Initiatief’.

Dat wil zeggen dat het initiatief tot deze site ligt bij Peter & Marion, maar in samenwerking met anderen.

Voor financiële ondersteuning kunt u gebruik maken van rekeningnummer: NL19 INGB 0008 0965 59 TNV P. den Harder onder vermelding van  Huizen Van Zegen.

Wij willen benadrukken dat wij GEEN financieel gewin willen behalen, maar uw ondersteuning helpt ons wel om de diverse websites te bekostigen die wij mogen beheren, alsmede ons in staat te stellen  om deze te promoten.

Contact gegevens: informatie@huizenvanzegen.nl