De Geest van de Heer

De Geest van de Heer

Waar de Geest van de Heer is…

Misschien mag ik jou allereerst eens meenemen in dat ‘oude’ lied, opwekking 485: “er is een plaats waar de Heer ons zegent”.

Er is een plaats waar de Heer ons zegent, waar eenheid en liefde regeert, een plaats waar de olie van God kan stromen; daar zijn wij één.

Mag ik een vraag stellen aan jou? Ken jij zo’n plaats, een plaats waar de Heer jou wil zegenen, waar eenheid is en liefde regeert? Waar Gods vreugde en olie kan stromen? Zonder belemmeringen, zonder aanzien des persoon?

Heer, U riep ons om vast verbonden als een lichaam te zijn, één als vrienden door de Geest van Jezus, sterk tot het eind.Ken jij zo’n plaats, waar je vast verbonden bent met het lichaam van Christus, één als gezin? Ingevoegd, als lid, ieder afzonderlijk, maar samen één lichaam? Vrienden te zijn door de Geest van Jezus, sterk tot het eind?

Vader wij bidden zoals Jezus ons leerde; maak ons een, zoals U dat bent. Bind ons samen in eenheid en streven, sterk door de liefde van Hem.

Een plaats waar je samen kunt komen om te bidden zoals Hij ons leerde, om samen een te zijn, zoals Hij dat is. Een verlangen om samen gebonden te worden in eenheid en streven, sterk in de Liefde van Hem?

Wij doorbreken elke muur in de naam van de Zoon. Wij doorbreken elke muur en wij worden één.Een plaats waar jij jezelf durft te zijn, waar jij de muur die je om jezelf wellicht heen hebt gebouwd, durft af te breken? Om die muur neer te halen om samen één te worden in de liefde van Christus?
Of zoals de volgende tekst zegt:“ En waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid……………” ~2 Kor 3 :17bVrijheid. Zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Zijn we niet allemaal op zoek naar een plek waar we onszelf mogen zijn? Een plaats waar niets hoeft en toch (binnen de kaders van het fatsoenlijke) alles mag?Waar geen strak omlijnde kaders zijn van ‘zoals het hoort’, waar geen vaste structuur is. Een plek waar vrijheid is in de breedste zin van het woord.
Laten we wel wezen dat veel mede gelovigen, van RKK tot Vrijgemaakt Gereformeerd, van Baptist tot Evangelisch, hun plekje aardig hebben gevonden binnen die structuren en wellicht zelfs binnen dat systeem. En dat is goed! Als jij je daar ‘happy voelt’, je zelf weet te ‘manoeuvreren’ binnen die kaders en je daar jou plekje hebt gevonden, ben ik echt blij voor je!

Maar wat als jij je daarbinnen niet gehandhaafd weet? 

Als die ruimte voor jou te beperkt is? 

Die plek willen wij jou graag aanbieden. Een plaats om te ZIJN. Een plaats waar jij (misschien voor heel even) jou muur kan laten vallen en je werkelijk ‘bloot durft te geven’. Een plaats waar geen vast omlijnde kaders zijn met dienst, liturgie en alle andere ‘toeters en bellen’. 

Als jij die plek zoekt, of een andere vorm, dan willen wij jou helpen om die plek te vinden.

Je mag altijd op de koffie komen! Je mag altijd even zijn zonder je te verontschuldigen over wie je werkelijk bent. 

In het huis van God is er altijd vrede!