Wat

Wat

WAT IS HET;

Wij zijn gewone mensen die belangstelling hebben voor andere gewone mensen. Wij willen in onze woonplaats Boskoop, en uit de omgeving daarvan, graag gelijkgestemden ontmoeten, maar ook hen die dat (nog) niet zijn. Ook om hen die dat willen weten te vertellen over het komend Koninkrijk van God en desgewenst uit te leggen hoe men daar deel aan kan krijgen. En voor hen die denken daar nog niet aan toe te zijn, of voor hen die zorgen hebben, blijven de deuren van onze huizen gastvrij openstaan. 

Met wie in vrede binnenstapt kunnen we samen zoeken naar liefde, rust en zegen over zijn of haar leven.  Gelukkig kunnen wij naast Dé Bron ook uit meer bronnen voor hulp- of advies putten.  Zo mogen we tot hulp én tot zegen zijn zonder dat je ergens lid van moet zijn. 

En toch zijn we leden.  Kerkoverstijgende Leden van het Lichaam van Christus, van de Ecclesia, de Kerk zonder muren en kuren. Voor de één een hand, voor de ander een voet, maar in ieder geval heel gewone mensen die zich met elkaar verbonden weten in hun Heer en Heiland. 

En zo komen wij graag geregeld samen om “boven de kerkmuren uit” ontmoeting, studie, overdenking, gebed en blije zang te hebben, maar ook om steun van elkaar te ontvangen of te geven. 

Dat alleen al mag een Zegen voor onszelf genoemd worden. Het maakt dat wij ook tot zegen kunnen zijn voor een ander. Het hoe is voor ieder anders maar met de Grote Opdracht in het klein in gedachten proberen we een eenvoudige richtlijn aan te houden en zijn Jezus woorden uit Matteus 10 verzen 9 t/m 14 de beste aanbeveling om vanuit te gaan. 

Uiteraard leggen we je over het wat en hoe graag meer uit en daarom nodigen we je bij het lezen van deze site al van harte uit om eens met ons samen te zijn.  En om te zien hoe fijn het is om er te zijn voor “de ander ” en zelf je hart en je huis open te stellen om ook een ” een huis van zegen ” te zijn. 

==============================================================

WAT NOG MEER;

Wil je meer verdieping van jouw denken en geloven, dan bestaat de mogelijkheid hierin te voorzien. We bieden studies met lichte- en met zwaardere kost aan, en huiskringen. Alphacurssen en meer en binnenkort zullen wij enkele links aanbieden voor studie achter je PC.  Voor mensen die zich willen gaan verdiepen in specifieke onderwerpen stellen we kleine ontmoetingsgroepen samen. Vraag er gerust eens om.

——————————————————————————————————————

WAT WILLEN WE NIET;

Om geen geruis in de ontmoetingen met elkaar te veroorzaken houden wij ons bewust niet bezig met kerkelijke kwesties of dogma,s en wij hechten eraan om daar respect voor te hebben. Zo bevorderen wij de harmonie.

WAT WILLEN WE WEL;

We willen in eenvoud luisteren naar de Woorden van Jezus Christus en proberen te leven en te werken vanuit Zijn Voorbeeld.  Om zo doende te leren om Zijn Liefde en Rust en Zegen door te geven aan wie dat wil. 

WAT BEVELEN WE AAN;

Uiteraard zien we je graag meedoen. Bij jou thuis of met anderen samen.  Het bezoeken van je eigen kerk of kring willen wij echter graag aanbevelen en je motiveren om daarbinnen tot zegen te zijn en zomogelijk meer mensen op te wekken tot het, als persoon of als gezin, dienen van de ander. Graag komen we in jouw kerk, kring of huis eens uitleg geven. Vraag hier gerust om.