Home

Home

Voor wie en door wie

VOOR WIE;

Wij zijn er voor allen die weten “erbij te horen”, en wij zijn er voor allen die, zoals we weleens zeggen “buiten staan”.  Om samen ontdekkend toe te leven naar verbondenheid met elkaar, en met God die een Plan heeft met ieders leven en toekomst.  Om voor onze omgeving aanwezig en tot zegen te zijn. 

DOOR  WIE;

Wij zijn een groeiende groep gelovigen die met harten van vrede zegenend willen zijn voor alle mensen om ons heen. Wij komen met regelmaat in onze huizen samen en zijn elkaar daarmee vaak tot steun en zegen. Handelingen 2, de verzen  44 t/m 47 illustreren dat verlangen en de praktijk maar ook het pogen daartoe. Wie met ons wil meedoen is hartelijk welkom.

MET WIE WEL; 

Wij werken boven alle kerkmuren uit graag met al diegenen samen die er ook willen zijn voor de ander en dat ongeacht de al dan niet eigen plaats van samenkomst in kerk, kring of huisgemeente. En we willen er zijn voor hen die God in Jezus Christus met vredelievende harten willen leren kennen en dat samen met ons en vele anderen willen vieren. Zaaien en oogsten dus.  

MET WIE NIET;

Nou, dat klinkt niet vriendelijk. Met wie niet. Maar lees eens in Lukas 10 hoe Jezus Zijn leerlingen en volgelingen zegt Hem vooruit te gaan.  Hij is eenvoudigweg heel duidelijk daarin en neemt de vaak bemerkte moeite van het meermalen pogen anderen over het Koninkrijk van God te vertellen van ons weg.  We moeten niets opdringen aan een ander. Wil men niet, dan zal God hen wel in het Oog houden. Dat geeft ons rust én moed én kracht om ontspannen datgene te doen waartoe wij geroepen zijn. Om te zegenen.

MET WIE NOG MEER;

We verheugen ons nu al op grotere ontmoetingen met velen samen. Samen, in de Naam van Jezus, heffen wij dan een Loflied aan. Om vast te oefenen hieronder het adres van dit schitterende lied via you tube.

Wij staan als Huizen van Zegen Boskoop in verbinding met andere Huizen van Zegen in Nederland en daarbuiten.  Dat wil zeggen dat er geen dogmatische- of leerstellige verbindingen zijn dan slechts ons geloof in God en Zijn Zoon Jezus Christus.  We streven er met velen uit kerk, gemeente of kring naar om elkaar ook buiten de kerkgebouwen te kunnen ontmoeten en om zodoende (even) uit te stijgen uit de traditie welke velen beleven of beleefd hebben. Waarde oordelen laten wij daarom buiten beschouwing. 

Het met elkaar verbonden zijn is naar de Wil van God.  Daarom willen wij ” als leden van één lichaam ” aan elkaar verbonden zijn en een landelijk levende beweging zijn om elkaar en de ander, ongeacht wie dat zal zijn, te dienen en voort te helpen in de tijd waarin wij leven. De tijd zal leren hoe één en ander eruit zal gaan zien.

Huizen van Zegen Nederland is slechts een adres waar we allerlei zaken kunnen en zullen delen en willen aanreiken in het land. Het is ook het adres waarvandaan we elkaar geestelijk kunnen steunen en we elkaar waar gewenst of nodig kunnen bijstaan. Voor nadere informatie kunt u mailen naar:   informatie@huizenvanzegen.nl

Voor de plaats Boskoop en omgeving is het contactadres in het menu vermeld.