Archief van
Maand: januari 2022

Ik schrijf u vaders: leer te dansen!

Ik schrijf u vaders: leer te dansen!

In Efeze 6:4 somt Paulus in één vers de hoofdverantwoordelijkheden van vaders op: ,,Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden, zoals de Heer dat wil”(NBV). In Kolossenzen 3:21 herhaalt Paulus zijn eerste vermaning: ,,Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.” Natuurlijk zijn moeders op een heel intiem niveau betrokken in de zorg en opvoeding van kinderen. Toch wordt vaak vergeten dat volgens de bijbel de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de…

Lees Meer Lees Meer